Komputery zastępcze na czas usunięcia awarii sytemu

      Zdajemy siebie sprawę z faktu, iż każda godzina przestoju w pracy placówki medycznej, spowodowanego awarią systemu informatycznego, pociąga za sobą zarówno znaczące straty finansowe dla właścicielskiego podmiotu gospodarczego, jak i może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia leczonych pacjentów.

    Nasz zespół, wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia ciągłości pracy palcówek medycznych, tak że w przypadku krytycznych awarii infrastruktury informatycznej, oferuje nową usługę Komputer zastępczy.

         W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego placówki proponujemy:

  1. możliwie najszybsze dostarczenie do palcówki medycznej zastępczego sprzętu komputerowego, niezbędnego do podtrzymania pracy na czas usunięcia awarii posiadanych komputerów, 
  2. skonfigurowanie na miejscu w placówce dostarczonego sprzętu zastępczego,
  3. przywrócenie danych systemowych z kopii zapasowych posiadanych przez klienta, wykorzystywanie przez placówkę oferowanego przez nas systemu kopii w chmurze Xopero Cloud Backup znacząco skraca czas odzyskania i zainstalowania w systemie zastępczym niezbędnych danych, a co za tym idzie, czas potrzebny na jego uruchomienie i przywrócenie placówki do dalszej pracy,
  4. dokonanie naprawy sprzętu klienta, który uległ awarii, bądź zakup w imieniu klienta sprzętu nowego,  podczas gdy placówka prowadzi dalsza pracę bazując na dostarczonych przez nas komputerach zastępczych ,
  5. po naprawie / zakupie nowego i dostarczeniu sprzętu klienta, przeniesienie danych z systemu zastępczego na właściwe komputery klienta i przywrócenie ich pełnego funkcjonowania bez utraty jakichkolwiek wyników pracy zapisanych w systemie zastępczym.