mMedica w chmurze

     Wraz z początkiem 2019 roku nasz zespół oferuje placówkom medycznym przeniesienie oprogramowania mMedica do chmury internetowej. Umożliwiamy całkowite uniezależnienie działania oprogramowania stanowiącego podstawę pracy placówki od stanu jej infrastruktury informatycznej. Ewentualne awarie Państwa sprzętu, zdarzenia losowe powodujące jego uszkodzenie lub uniemożliwiające jego tymczasowe działanie, w przypadku gdy zakład leczniczy korzysta z naszej usługi, nie będą blokowały pracy jednostki. W przypadku problemów ze sprzętem możliwe jest uruchomienie dalszej pracy systemu na jakichkolwiek zastępczych komputerach pracujących w systemie MS Windows, tabletach działających w systemie Android, tabletach iPad lub ostatecznie nawet w krytycznym przypadku na telefonach komórkowych. Cała procedura uruchomienie działania systemu na sprzęcie zastępczym zajmuje nie więcej niż 30 minut.

     Usługa polega na zdalnej pracy w aplikacji mMedica hostowanej na naszych serwerach. Państwa dane są całkowicie bezpieczne, codziennie lub, w przypadku intensywnej pracy jednostki wielokrotnie w ciągu dnia, wykonujemy automatyczne kopie zapasowe, które ze względów bezpieczeństwa składowane są równolegle na naszych serwerach oraz w postaci zaszyfrowanej na serwerach zewnętrznych firmy Xopero.

     Nasz zespół codziennie sprawdza, czy producent oprogramowania mMedica udostępnił jego aktualizację i w przypadku pojawienia się nowej wersji jest ona przez nas automatycznie Państwu udostępniana.

W naszej usłudze proponujemy:
• dostęp do mMedica przez sieć Internet za pomocą bezpiecznego połączenia szyfrowanego,
• migrację danych do mMedica przez Internet,
• utrzymanie i zabezpieczenie bazy danych wraz z aplikacją niezależnie od zajmowanej przestrzeni dyskowej,
• aktualizację aplikacji zgodnie z zaleceniami serwisu centralnego mMedica ,
• regularne wykonywanie kopii bezpieczeństwa
• dostęp do aktualnej kopii bazy danych oraz plików z komunikacji,
• wsparcie techniczne na poziomie usługi (ewentualne problemy z połączeniem, podstawowa konfiguracja programu mMedica niezbędna do korzystania z usługi – konfigurator mMedica),
• merytoryczne wsparcie placówki medycznej w zakresie:
o rozliczeń świadczeń z NFZ,
o prowadzenia dokumentacji medycznej,
o wdrożenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.