Nowa usługa – uaktualnienia sterowników

      Producenci sprzętu komputerowego udostępniają obecnie częste aktualizacje sterowników programowych, które mają za zadanie usuwanie zagrożeń wynikających z wykrywanych na bieżąco luk w zabezpieczeniach produkowanego przez nich oprogramowania. Nowe wersje sterowników przynoszą korekty wykrytych błędów oraz w znaczącym stopniu podnoszą funkcjonalność wcześniej zakupionych i zainstalowanych w komputerach elementów składowych.

      Nasz zespół, zdając sobie sprawę z faktu, iż najczęściej użytkownik albo nie ma czasu na bieżące śledzenie udostępnianych aktualizacji, albo nie dysponuje wystarczającą wiedzą z dziedziny informatyki, aby we własnym zakresie zainstalować i odpowiednio skonfigurować nowe aktualizacje. Bieżące aktualizowanie sterowników sprzętowych pozwala zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danym użytkownika i jednocześnie w możliwie największym stopniu pozwala wykorzystać możliwości sprzętu komputerowego, którego zakup powiązany był z dużymi nakładami finansowymi.

     Chcąc pomóc placówkom medycznym w powyższym zakresie, nasz zespół oferuje nową usługę Stałe uaktualnienia, która obejmuje przejęcie przez nas odpowiedzialności za wykonywanie na rzecz placówki medycznej następujących zadań:

-wybór i zakup w imieniu klienta specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego wykonywanie przez nas zadań odnajdywania i pobierania od producentów sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji placówki medycznej, wszystkich udostępnianych aktualizacji sterowników
-dokonywanie instalacji odpowiednich sterowników na komputerach klienta
-wykonywanie w cyklach tygodniowych procedur oczyszczania dysków zamontowanych w komputerach placówki medycznej wszelkich niepotrzebnych plików, które często powstają w trakcie normalnej eksploatacji systemu, lecz są zupełnie nadmiarowe i tylko niepotrzebnie zużywają zasoby systemowe
-usuwanie wszelkich problemów związanych funkcjonowaniem systemu operacyjnego komputerów oraz pracy urządzeń peryferyjnych.

    W ramach oferowanej usługi przeprowadzać będziemy w cyklach tygodniowych procedury aktualizacji, oczyszczania i konserwacji sprzętu komputerowego placówki.