Certyfikat ZUS dla lekarza

      Proponujemy usługę przeprowadzenia wszystkich czynności prowadzących do uzyskania przez lekarza elektronicznego certyfikatu ZUS.
W związku z intensywnymi działaniami mającymi na celu zinformatyzowanie systemu opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeń społecznych w naszym kraju, staje się niezbędne uzyskanie certyfikatu ZUS, pozwalającego lekarzowi na działalność leczniczą z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi elektronicznych .

       Aktualnie posiadanie certyfikaty Zakłady Ubezpieczeń Społecznych umożliwia lekarzowi korzystanie z systemów informatycznych, dzięki którym w łatwy i prosty sposób możliwe jest elektroniczne generowanie i podpisywanie następujących dokumentów:
e-ZLA – zwolnienie lekarskie dla świadczeniobiorcy,
FZLA – wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich,
PR-4 – wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS,
AZLA – informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego
(anulowanie e-ZLA)
UZLA – unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego
(unieważnienie pobranych wcześniej numerów – pustych druków ZLA do
wypełniania w razie braku możliwości wystawiania elektronicznego)

      Mając na względzie fakt, iż czas, jakim dysponuje lekarz jest bardzo cenny, proponujemy wykonanie wszystkich czynności techniczno-prawnych prowadzących do uzyskania przez lekarza certyfikatu ZUS, w tym między innymi:
1. procedury uzyskania profilu zaufanego,
2. procedury uzyskania profilu PUE ZUS,
3. procedury uzyskania, pobrania oraz instalacji na wszystkich komputerach lekarza
certyfikatu ZUS,
4. wdrożenie w gabinecie lekarskim wyżej wymienionych narzędzi oraz przeszkolenie
lekarza w sposobie ich wykorzystywania w bieżącej pracy.