Nowa usługa – uaktualnienia sterowników

      Producenci sprzętu komputerowego udostępniają obecnie częste aktualizacje sterowników programowych, które mają za zadanie usuwanie zagrożeń wynikających z wykrywanych na bieżąco luk w zabezpieczeniach produkowanego przez nich oprogramowania. Nowe wersje sterowników przynoszą korekty wykrytych błędów oraz w znaczącym stopniu podnoszą funkcjonalność wcześniej zakupionych i zainstalowanych w komputerach elementów składowych.

      Nasz zespół, zdając sobie sprawę z faktu, iż najczęściej użytkownik albo nie ma czasu na bieżące śledzenie udostępnianych aktualizacji, albo nie dysponuje wystarczającą wiedzą z dziedziny informatyki, aby we własnym zakresie zainstalować i odpowiednio skonfigurować nowe aktualizacje. Bieżące aktualizowanie sterowników sprzętowych pozwala zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danym użytkownika i jednocześnie w możliwie największym stopniu pozwala wykorzystać możliwości sprzętu komputerowego, którego zakup powiązany był z dużymi nakładami finansowymi.

     Chcąc pomóc placówkom medycznym w powyższym zakresie, nasz zespół oferuje nową usługę Stałe uaktualnienia, która obejmuje przejęcie przez nas odpowiedzialności za wykonywanie na rzecz placówki medycznej następujących zadań:

-wybór i zakup w imieniu klienta specjalistycznego oprogramowania, umożliwiającego wykonywanie przez nas zadań odnajdywania i pobierania od producentów sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji placówki medycznej, wszystkich udostępnianych aktualizacji sterowników
-dokonywanie instalacji odpowiednich sterowników na komputerach klienta
-wykonywanie w cyklach tygodniowych procedur oczyszczania dysków zamontowanych w komputerach placówki medycznej wszelkich niepotrzebnych plików, które często powstają w trakcie normalnej eksploatacji systemu, lecz są zupełnie nadmiarowe i tylko niepotrzebnie zużywają zasoby systemowe
-usuwanie wszelkich problemów związanych funkcjonowaniem systemu operacyjnego komputerów oraz pracy urządzeń peryferyjnych.

    W ramach oferowanej usługi przeprowadzać będziemy w cyklach tygodniowych procedury aktualizacji, oczyszczania i konserwacji sprzętu komputerowego placówki.

Komputery zastępcze na czas usunięcia awarii sytemu

      Zdajemy siebie sprawę z faktu, iż każda godzina przestoju w pracy placówki medycznej, spowodowanego awarią systemu informatycznego, pociąga za sobą zarówno znaczące straty finansowe dla właścicielskiego podmiotu gospodarczego, jak i może być bardzo niebezpieczna dla zdrowia, a nawet życia leczonych pacjentów.

    Nasz zespół, wychodząc naprzeciw potrzebie zapewnienia ciągłości pracy palcówek medycznych, tak że w przypadku krytycznych awarii infrastruktury informatycznej, oferuje nową usługę Komputer zastępczy.

         W przypadku wystąpienia awarii systemu informatycznego placówki proponujemy:

  1. możliwie najszybsze dostarczenie do palcówki medycznej zastępczego sprzętu komputerowego, niezbędnego do podtrzymania pracy na czas usunięcia awarii posiadanych komputerów, 
  2. skonfigurowanie na miejscu w placówce dostarczonego sprzętu zastępczego,
  3. przywrócenie danych systemowych z kopii zapasowych posiadanych przez klienta, wykorzystywanie przez placówkę oferowanego przez nas systemu kopii w chmurze Xopero Cloud Backup znacząco skraca czas odzyskania i zainstalowania w systemie zastępczym niezbędnych danych, a co za tym idzie, czas potrzebny na jego uruchomienie i przywrócenie placówki do dalszej pracy,
  4. dokonanie naprawy sprzętu klienta, który uległ awarii, bądź zakup w imieniu klienta sprzętu nowego,  podczas gdy placówka prowadzi dalsza pracę bazując na dostarczonych przez nas komputerach zastępczych ,
  5. po naprawie / zakupie nowego i dostarczeniu sprzętu klienta, przeniesienie danych z systemu zastępczego na właściwe komputery klienta i przywrócenie ich pełnego funkcjonowania bez utraty jakichkolwiek wyników pracy zapisanych w systemie zastępczym.