SubalMed - misja naszego zespołu

Misja zespołu SubalMED

Misją zespołu SubalMED działającego w ramach firmy
Subal S.C. Mariusz Balmas Roman Suszko
jest szeroko pojęte, merytoryczno – informatyczne wsparcie placówek służby zdrowia w zakresie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektroniczne, jak i papierowej oraz utrzymania systemów informatycznych.