Dotacje unijne

     Założenia polityki spójności Unii Europejskiej zarówno dla dobiegającej końca perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020, jak i aktualnie definiowanej nowej perspektywie finansowej na lata 2021 – 2027, umożliwiają podmiotom leczniczym ubieganie się o dotacje przeznaczone na rozwój infrastruktury informatycznej oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań powiązanych z cyfryzacją służby zdrowia.

      Zarówno działanie: inwestycje prorozwojowe i służące poprawie efektywności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw osi priorytetowej 2 PRZEDSIĘBIORSTWA, jak i działanie: wdrożenie systemów e-zdrowia (usługi telemedyczne, np. telerehabilitacja, teleopieka, telekonsultacje i telediagnostyka) osi priorytetowej 7 ZDROWIE Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 dla województwa pomorskiego przewidują nabory wniosków na dofinansowanie infrastruktury informatycznej.

     Fundusz „Sprawiedliwość, Prawa i Wartości” UE to nowy element na mapie funduszy europejskich, które będą dostępne w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.
Część funduszu dotycząca zdrowia będzie koncentrować się na priorytetowych obszarach, w których unijna współpraca UE dowiodła swej korzyści, takich jak: zwiększanie gotowości na transgraniczne sytuacje kryzysowe, wspieranie krajowych organów służby zdrowia, cyfryzacja opieki zdrowotnej i społecznej, wspieranie unijnych przepisów w dziedzinie zdrowia oraz zacieśnianie współpracy transgranicznej, na przykład w dziedzinie rzadkich i skomplikowanych chorób.

     Nasz zespół, opierając się na współpracy z partnerami specjalizującymi się od wielu lat w obsłudze procesu wnioskowania przedsiębiorstw o dotacje, udziela merytorycznego i formalnego wsparcia w przeprowadzeniu procedury ubiegania się jednostki leczniczej o uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych na realizację projektów rozwoju na polu informatyzacji.