Wdrożenia e-Recepty w programie mMedica

       Aktualnie istnieje możliwość wystawiania recept zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Począwszy do dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie podmioty lecznicze, niezależnie od tego, czy realizują one kontrakty z NFZ, czy też nie, są zobowiązane do wystawiania recept w wersji elektronicznej. 

      System mMedica obecnie pozwala na wystawianie recept w formie elektronicznej  w przypadku posiadania  wersji mMedica Standard lub mMedica Standard +, wyposażonych w moduł Gabinet.

  1.  Nasz zespół oferuje usługę zakupu w imieniu dla klienta odpowiedniej wersji oprogramowania lub uaktualnienia wersji już posiadanej.
  2. Wykonamy instalację nowego bądź uaktualnionego programowania mMedica.
  3. Zadbamy o zainstalowanie bibliotek .dll oraz innych niezbędnych komponentów systemu Microsoft Windows. 
  4. Dostosujemy ewentualnie posiadane przez klienta oprogramowanie antywirusowe / firewall by nie blokowało nowej funkcjonalności.
  5. Wykonamy podłączenie podmiotu leczniczego do systemu P1 – identyfikator OID w systemie HL7
  6. Utworzymy i zaimplementujemy w systemie mMedica klienta wymagane certyfikaty e-Recepta WSSE oraz e-Recepta TLS.
  7. Przeszkolimy personel medyczny do obsługi modułu Gabinet, nie tylko w zakresie wystawiania e-recept ale także w zakresie pełnej funkcjonalności oferowanej przez moduł. 

Poleć nasz zespół znajomym: