Wdrożenie e-ZLA w programie mMedica

      Od dnia 1 stycznia bieżącego roku, obligatoryjne stało się wystawiania zwolnień lekarskich jedynie w formie elektronicznej. Nasz zespół proponuje usługę wdrożenia tej funkcjonalności w programie mMedica.

      Podstawowe rozwiązanie dedykowane jest użytkownikom mMedica posiadającym wersję Standard, Standard+, Komercja oraz Komercja+ i wykorzystującym do pracy moduł Gabinet. Dodatkowe funkcje związane z wystawianiem zwolnień w trybie alternatywnym (np. w przypadku braku połączenia z PUE) dostępne są w module dodatkowym eZLA+.

      Program mMedica obsługuje dwa tryby wystawiania zwolnień:
1. tryb bieżący – wystawianie przez lekarza zwolnienia lekarskiego przy bezpośrednim
połączeniu z systemem PUE w trakcie wizyty. Podpisanie i wysłanie dokumentu
odbywa się przy pacjencie. Jest to standardowy, zalecany tryb pracy wymagający
spełnienia powyższych warunków,
2. tryb alternatywny – dostępny w module eZLA+. Wystawianie zwolnienia lekarskiego
przy braku bezpośredniego połączenia z systemem PUE w trakcie wizyty. Pacjentowi,
w ramach potwierdzenia, można wręczyć wydrukowane zwolnienie lekarskie,
natomiast e-ZLA elektronizować w terminie późniejszym.

      Implementacja nowych funkcji oraz odpowiednie skonfigurowanie programu mMedica umożliwia posiadaczom wersji Standard, Standard+, Komercja oraz Komercja+ wykonywanie następujących czynności:
1. obsługa certyfikatów do autoryzacji zwolnienia,
2. wystawianie e-ZLA w trybie bieżącym,
3. obsługa zwolnień z datą wsteczną,
4. wystawienie e-ZLA na podstawie wcześniej anulowanego,
5. wydruk e-ZLA,
6. ostrzeżenie o konieczności wydruku e-ZLA, gdy płatnik nie posiada konta
na PUE,
7. obsługa UPP,
8. anulowanie zwolnienia,
9. rejestr wystawionych zwolnień lekarskich.

     W przypadku rozszerzenia programu mMedica o moduł e-ZLA+, uzyskuje się następujące nowe funkcjonalności:
10. wystawianie e-ZLA w trybie alternatywnym,
11. rezerwacja numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego,
12. elektronizacja dokumentu wystawionego w trybie alternatywnym,
13. zbiorcza elektronizacja dokumentu wystawionego w trybie alternatywnym,
14. pobieranie zakładów pracy z PUE i zapisywanie w danych pacjenta,
15. równoczesne wysłanie e-ZLA do kilku pracodawców,
16. unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA,
17. wydruk pustych formularzy e-ZLA.

     Zespół SubalMED oferuje usługę wdrożenia w placówce medycznej funkcjonalności wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA bezpośrednio w programie mMedica, przy wykorzystaniu modułu Gabinet.  Jeżeli jednostka lecznicza nie wykorzystuje do tej pory modułu Gabinet, poponujemy przeprowadzenie w imieniu klienta zakupu modułu, jego instalację,  wdrożenie oraz przeszkolenie personelu.
W przypadku, gdy personel placówki wykorzystuje już w swojej pracy moduł Gabinet, proponujemy usługę wdrożenia funkcjonalności e-ZLA oraz przeszkolenia personel w zakresie jej wykorzystywania.