mMedica szyta ma miarę – tworzenie rozszerzeń oprogramowania mMedica odpowiadających specyficznym potrzebom placówki leczniczej

     Oferujemy Państwu możliwość stworzenia rozszerzeń oprogramowania mMedica o dodatkowe funkcjonalności nie udostępniane przez producenta firmę Asseco Poland, pożądane jednakże w celu zapewnienia pełnego wsparcia informatycznego placówki medycznej.

     Będą certyfikowanym Srebrnym Partnerem Serwisowym firmy Asseco, posiadamy uprawnienia do rozszerzania baz danych systemów mMedica oraz integrowania oprogramowania z niestandardowymi, stworzonymi przez nasz zespół modułami funkcjonalnymi.

     W chwili obecnej (grudzień 2019 r.) prowadzimy prace produkcyjne nad dodatkowym modułem usprawniającym pracę lekarza podczas realizacji obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych kierowców wykonujących przewozy drogowe.

 

Integracja systemu informatycznego z laboratoriami, pracowniami diagnostycznymi oraz urządzeniami medycznymi pracującymi w placówce leczniczej

      Nasz zespół oferuje Państwu usługę integracji systemu mMedica placówki medycznej z systemami informatycznymi laboratoriów medycznych oraz pracowni diagnostycznych umożliwiającymi komunikację zarówno na bazie folderów współdzielonych jak i WebServices. Jesteśmy także w stanie zintegrować system mMedica zakładu leczniczego z wykorzystywanymi urządzeniami diagnostycznymi, posiadającymi możliwość wymiany danych medycznych w standardzie DICOM.

     Na dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy wiele  zakończonych sukcesem procesów integracji instancji mMedica zakładów leczniczych między innymi  z Medycznym Laboratorium Invicta oraz Diagnostyka Laboratoria Medyczne.

     Przykładowe urządzenia medyczne, które obsługują standard wymiany danych obrazowania medycznego DICOM: aparat RTG Canon CXDI 701c, aparata USG Voluson S6.

     Po przeprowadzeniu procesu integracji lekarz utrzymuje możliwość generowania zleceń na wykonanie badań laboratoryjnych lub diagnostycznych bezpośrednio z poziomu obsługi gabinetu lekarskiego w oprogramowaniu mMedica, zlecenia są natychmiastowo przesyłane do punktu pobrań, zewnętrznej pracowni diagnostycznej lub urządzenia medycznego.

     Wyniki badań, natychmiast po ich udostępnieniu przez placówkę zewnętrzną lub lokalne urządzenie medyczne, są automatycznie pobierane do elektronicznej kartoteki pacjenta w programie mMedica. Lekarz rozpoczynając kolejną wizytę pacjenta w module gabinetowym otrzymuje informację o automatycznym pobraniu nowych wyników badań i ma możliwość bezpośredniego wglądu do nich (przeglądanie wyników badań laboratoryjnych oraz zdjęć obrazowania medycznego).

     Wykorzystywanie możliwości bezpośredniej integracji placówki medycznej z zewnętrznymi laboratoriami znacząco skraca czas obsługi pacjenta w punkcie pobrań materiałów medycznych placówki, przyczyniając się do usprawnienia pracy i zoptymalizowania wykorzystania zasobów jej personelu.PIK HL7 CDA

     Importowane wyniki badań zapisywane są w systemie w formacie zgodnym ze standardem
PIK HL7 CDA, spełniającym wymagania zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.

 

Wdrożenie e-ZLA w programie mMedica

      Od dnia 1 stycznia bieżącego roku, obligatoryjne stało się wystawiania zwolnień lekarskich jedynie w formie elektronicznej. Nasz zespół proponuje usługę wdrożenia tej funkcjonalności w programie mMedica.

      Podstawowe rozwiązanie dedykowane jest użytkownikom mMedica posiadającym wersję Standard, Standard+, Komercja oraz Komercja+ i wykorzystującym do pracy moduł Gabinet. Dodatkowe funkcje związane z wystawianiem zwolnień w trybie alternatywnym (np. w przypadku braku połączenia z PUE) dostępne są w module dodatkowym eZLA+.

      Program mMedica obsługuje dwa tryby wystawiania zwolnień:
1. tryb bieżący – wystawianie przez lekarza zwolnienia lekarskiego przy bezpośrednim
połączeniu z systemem PUE w trakcie wizyty. Podpisanie i wysłanie dokumentu
odbywa się przy pacjencie. Jest to standardowy, zalecany tryb pracy wymagający
spełnienia powyższych warunków,
2. tryb alternatywny – dostępny w module eZLA+. Wystawianie zwolnienia lekarskiego
przy braku bezpośredniego połączenia z systemem PUE w trakcie wizyty. Pacjentowi,
w ramach potwierdzenia, można wręczyć wydrukowane zwolnienie lekarskie,
natomiast e-ZLA elektronizować w terminie późniejszym.

      Implementacja nowych funkcji oraz odpowiednie skonfigurowanie programu mMedica umożliwia posiadaczom wersji Standard, Standard+, Komercja oraz Komercja+ wykonywanie następujących czynności:
1. obsługa certyfikatów do autoryzacji zwolnienia,
2. wystawianie e-ZLA w trybie bieżącym,
3. obsługa zwolnień z datą wsteczną,
4. wystawienie e-ZLA na podstawie wcześniej anulowanego,
5. wydruk e-ZLA,
6. ostrzeżenie o konieczności wydruku e-ZLA, gdy płatnik nie posiada konta
na PUE,
7. obsługa UPP,
8. anulowanie zwolnienia,
9. rejestr wystawionych zwolnień lekarskich.

     W przypadku rozszerzenia programu mMedica o moduł e-ZLA+, uzyskuje się następujące nowe funkcjonalności:
10. wystawianie e-ZLA w trybie alternatywnym,
11. rezerwacja numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego,
12. elektronizacja dokumentu wystawionego w trybie alternatywnym,
13. zbiorcza elektronizacja dokumentu wystawionego w trybie alternatywnym,
14. pobieranie zakładów pracy z PUE i zapisywanie w danych pacjenta,
15. równoczesne wysłanie e-ZLA do kilku pracodawców,
16. unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA,
17. wydruk pustych formularzy e-ZLA.

     Zespół SubalMED oferuje usługę wdrożenia w placówce medycznej funkcjonalności wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich e-ZLA bezpośrednio w programie mMedica, przy wykorzystaniu modułu Gabinet.  Jeżeli jednostka lecznicza nie wykorzystuje do tej pory modułu Gabinet, poponujemy przeprowadzenie w imieniu klienta zakupu modułu, jego instalację,  wdrożenie oraz przeszkolenie personelu.
W przypadku, gdy personel placówki wykorzystuje już w swojej pracy moduł Gabinet, proponujemy usługę wdrożenia funkcjonalności e-ZLA oraz przeszkolenia personel w zakresie jej wykorzystywania.

Certyfikat ZUS dla lekarza

      Proponujemy usługę przeprowadzenia wszystkich czynności prowadzących do uzyskania przez lekarza elektronicznego certyfikatu ZUS.
W związku z intensywnymi działaniami mającymi na celu zinformatyzowanie systemu opieki zdrowotnej oraz ubezpieczeń społecznych w naszym kraju, staje się niezbędne uzyskanie certyfikatu ZUS, pozwalającego lekarzowi na działalność leczniczą z wykorzystaniem wszystkich dostępnych narzędzi elektronicznych .

       Aktualnie posiadanie certyfikaty Zakłady Ubezpieczeń Społecznych umożliwia lekarzowi korzystanie z systemów informatycznych, dzięki którym w łatwy i prosty sposób możliwe jest elektroniczne generowanie i podpisywanie następujących dokumentów:
e-ZLA – zwolnienie lekarskie dla świadczeniobiorcy,
FZLA – wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich,
PR-4 – wniosek o rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS,
AZLA – informację o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego
(anulowanie e-ZLA)
UZLA – unieważnienie zarezerwowanych numerów e-ZLA dla trybu alternatywnego
(unieważnienie pobranych wcześniej numerów – pustych druków ZLA do
wypełniania w razie braku możliwości wystawiania elektronicznego)

      Mając na względzie fakt, iż czas, jakim dysponuje lekarz jest bardzo cenny, proponujemy wykonanie wszystkich czynności techniczno-prawnych prowadzących do uzyskania przez lekarza certyfikatu ZUS, w tym między innymi:
1. procedury uzyskania profilu zaufanego,
2. procedury uzyskania profilu PUE ZUS,
3. procedury uzyskania, pobrania oraz instalacji na wszystkich komputerach lekarza
certyfikatu ZUS,
4. wdrożenie w gabinecie lekarskim wyżej wymienionych narzędzi oraz przeszkolenie
lekarza w sposobie ich wykorzystywania w bieżącej pracy.

Wdrożenia e-Recepty w programie mMedica

       Aktualnie istnieje możliwość wystawiania recept zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Począwszy do dnia 1 stycznia 2020 r. wszystkie podmioty lecznicze, niezależnie od tego, czy realizują one kontrakty z NFZ, czy też nie, są zobowiązane do wystawiania recept w wersji elektronicznej. 

      System mMedica obecnie pozwala na wystawianie recept w formie elektronicznej  w przypadku posiadania  wersji mMedica Standard lub mMedica Standard +, wyposażonych w moduł Gabinet.

  1.  Nasz zespół oferuje usługę zakupu w imieniu dla klienta odpowiedniej wersji oprogramowania lub uaktualnienia wersji już posiadanej.
  2. Wykonamy instalację nowego bądź uaktualnionego programowania mMedica.
  3. Zadbamy o zainstalowanie bibliotek .dll oraz innych niezbędnych komponentów systemu Microsoft Windows. 
  4. Dostosujemy ewentualnie posiadane przez klienta oprogramowanie antywirusowe / firewall by nie blokowało nowej funkcjonalności.
  5. Wykonamy podłączenie podmiotu leczniczego do systemu P1 – identyfikator OID w systemie HL7
  6. Utworzymy i zaimplementujemy w systemie mMedica klienta wymagane certyfikaty e-Recepta WSSE oraz e-Recepta TLS.
  7. Przeszkolimy personel medyczny do obsługi modułu Gabinet, nie tylko w zakresie wystawiania e-recept ale także w zakresie pełnej funkcjonalności oferowanej przez moduł. 

Poleć nasz zespół znajomym: