Integracja systemu informatycznego z laboratoriami, pracowniami diagnostycznymi oraz urządzeniami medycznymi pracującymi w placówce leczniczej

      Nasz zespół oferuje Państwu usługę integracji systemu mMedica placówki medycznej z systemami informatycznymi laboratoriów medycznych oraz pracowni diagnostycznych umożliwiającymi komunikację zarówno na bazie folderów współdzielonych jak i WebServices. Jesteśmy także w stanie zintegrować system mMedica zakładu leczniczego z wykorzystywanymi urządzeniami diagnostycznymi, posiadającymi możliwość wymiany danych medycznych w standardzie DICOM.

     Na dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy wiele  zakończonych sukcesem procesów integracji instancji mMedica zakładów leczniczych między innymi  z Medycznym Laboratorium Invicta oraz Diagnostyka Laboratoria Medyczne.

     Przykładowe urządzenia medyczne, które obsługują standard wymiany danych obrazowania medycznego DICOM: aparat RTG Canon CXDI 701c, aparata USG Voluson S6.

     Po przeprowadzeniu procesu integracji lekarz utrzymuje możliwość generowania zleceń na wykonanie badań laboratoryjnych lub diagnostycznych bezpośrednio z poziomu obsługi gabinetu lekarskiego w oprogramowaniu mMedica, zlecenia są natychmiastowo przesyłane do punktu pobrań, zewnętrznej pracowni diagnostycznej lub urządzenia medycznego.

     Wyniki badań, natychmiast po ich udostępnieniu przez placówkę zewnętrzną lub lokalne urządzenie medyczne, są automatycznie pobierane do elektronicznej kartoteki pacjenta w programie mMedica. Lekarz rozpoczynając kolejną wizytę pacjenta w module gabinetowym otrzymuje informację o automatycznym pobraniu nowych wyników badań i ma możliwość bezpośredniego wglądu do nich (przeglądanie wyników badań laboratoryjnych oraz zdjęć obrazowania medycznego).

     Wykorzystywanie możliwości bezpośredniej integracji placówki medycznej z zewnętrznymi laboratoriami znacząco skraca czas obsługi pacjenta w punkcie pobrań materiałów medycznych placówki, przyczyniając się do usprawnienia pracy i zoptymalizowania wykorzystania zasobów jej personelu.PIK HL7 CDA

     Importowane wyniki badań zapisywane są w systemie w formacie zgodnym ze standardem
PIK HL7 CDA, spełniającym wymagania zawarte w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej.