SubalMed - kompleksowa obsługa informatyczna placówek medycznych.

Kompleksowa obsługa informatyczna

     Wychodząc naprzeciw potrzebom placówek służby zdrowia, oferujemy usługi nadzoru na infrastrukturą informatyczną — komputery, instalacje sieciowe, archiwizacja danych wrażliwych zgodnie z wymaganiami RODO.  Świadczymy pomoc w rozwiązywaniu problemów z rozliczeniami z NFZ (praca z Portalem Świadczeniodawcy oraz zagadnienia z komunikacją elektroniczną z NFZ) . Udzielamy wsparcia w bieżącym utrzymaniu oprogramowania mMedica firmy Asseco Poland SA — bieżące uaktualnienia i rozwiązywanie problemów występujących w trakcie użytkowania aplikacji oraz szkolenia dla personelu placówek medycznych z funkcjonalności implementowanych w nowych wersjach  oprogramowania.

     Nasz zespół bazując na wiedzy podpartej długoletnią praktyką w dziedzinie szeroko pojętej informatyki, jest w stanie całkowicie odciążyć klienta od konieczności wykonywania czynności związanych z utrzymaniem sprzętowej infrastruktury informatycznej, Zadania ,takie jak instalowanie, konfigurowanie i bieżąca konserwacja systemów komputerowych, pamięci masowych, drukarek i sieci komputerowych, przejmujemy w pełnym zakresie tak, aby personel placówki mógł w pełni poświęcić się podstawowej dziedzinie jej działalności. Świadczymy też usługi związane z instalacją, konfigurowaniem i rozwiązywaniem ewentualnych problemów z innym oprogramowaniem zakupionym przez klienta (programy biurowe, poczta elektroniczna, kopie zapasowe).